Feb 14, 2012

Iranshahr Weekly Issu No 17

سر مقاله / سیاست احزاب آمریکا در قبال ایران

یادداشت ویژه /از «سید ضیا» تا ما  

پرونده / چماقدار به جای کماندار                                              

لیست مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکا  

پرونده /سایه روشن های خاکستری ترین مرد 

نگاه ویژه / رژیم ایران شهروندان مقیم خارج را هدف قرار می دهد

روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران                

آرامش درونی / روش های غیر سازنده صحبت کردن 

اقتصاد /پایان دوران نفت ارزان  

سفر در آمریکا / ایالت داکوتای جنوبی  

یک سبد حکایت / حکایت روباه و مرغ های قاضی                              

شعر و ادب   

داستان طنز / کفترهای یاکریم لوس آنجلس 

فروشگاه های ایرانی / سوپرکالیفرنیا 

گلستان / گزیده ای از نوشتار بزرگان    

معرفی کتاب  

رویدادهای جامعه ایرانیان  

زنگ تفریح 

بخش جدول و سرگرمی    

مسابقه ویژه همراه با جایزه برای ایرانیان مقیم آمریکا 

آخرین نوشته / میازار موری که دانه کش است 

No comments:

Post a Comment