Aug 15, 2012

Iranshahr Weekly Issu No 30

سر مقاله / روحانیت شیعه و محیط زیست 
یادداشت ویژه / فقط یک نمونه 
لیست مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکا                                              
پرونده / گفتگو با دکتر حمید عرب زاده 
پرونده / گفتگو با شان فاضلی 
پرونده / طبیعت دوستی ایرانیان از نوع گل و بلبل 
روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران                
آرامش درونی / اثرات زندگی در شهر های پر جمعیت بر روان و رفتار 
اقتصاد / پیامدهای گرانی غذا در اقتصاد کشورهای فقیر
گفتگوی اختصاصی با بابک فردوسی 
یک سبد حکایت / من هلال را دیدم                              
شعر و ادب   
داستان طنز / اندر مذمت مرغ خواری
نقد و نظر /سیاست های زیست محیطی جمهوری اسلامی
معرفی کتاب 
گزارش طنز / اخلال   
بخش جدول و سرگرمی    
حل جدول های شماره 28         
مسابقه ویژه همراه با جایزه برای ایرانیان مقیم آمریکا 
راهنمای حل جدول  
آخرین نوشته / نوشته ای که خواننده ای ندارد 

No comments:

Post a Comment