Sep 25, 2012

Iranshahr Weekly Issue No 33

سر مقاله / فردای صدور حکم دادگاه 
لیست مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکا                                              
پرونده / پیروزی داعی، پیروزی مردم بر فریب 
پرونده / نگاهی به پروسه دادگاه و حکم قاضی 
پرونده / من و حسن داعی 
پرونده / گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی 
پرونده /دوگانگی ساختاری در اخلاق قدرت 
پرونده /اختلاف در همه چیز اتفاق در یک چیز 
روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران                
نقد و نظر / پیشگفتاری و چالش دین و دولت در ایران 
آرامش درونی / خطرات روابط مثلثی 
اقتصاد /ثبات عربستان، بازار نفت و اقتصاد جهان 
یک سبد حکایت / کلامون تو هم میره                              
شعر و ادب   
داستان طنز / اندر باب مکتبی به نام میر فطروسیسم 
زنگ تفریح   
بخش جدول و سرگرمی    
حل جدول های شماره 31         
مسابقه ویژه همراه با جایزه برای ایرانیان مقیم آمریکا 
راهنمای حل جدول 97
آخرین نوشته / نخستین تعهد خارجی منتخب پنجاه و هفتم

No comments:

Post a Comment