About Iranshahr

Iranshahr weekly is an independent publication containing the following materials:
  • In-depth general information
  • Numerous Classical and modern crosswords
  • Mathematical puzzles
  • Political reviews and articles about the Iranian affairs
  • Cultural information, such as, book and CD reviews and articles
  • Current information on various art and social events

Considering the richness of Iranshahr, this publication can provide you with effective advertisement and consistent exposure in the Iranian community in North America and, hopefully in Europe in near future.
هفته نامه ایرانشهرکه از سال 1995 توسط شرکت کتاب منتشر می شد با شکل و شمایل و مطالب متنوع و متفاوت مجددا" انتشار
خود را از هفته  دوم جولای 2011 آغاز کرد.

مشخصات و تفاوتهای این نشریه با دیگر نشریات
در هر شماره از این مجله قریب به 50 جدول و سرگرمی وجود دارد که در هیچ یک از جراید ایرانی منتشر شده در خارج از کشور نمونه مشابه نداشته و یک امتیاز ویژه برای ایرانشهر محسوب می شود

با عنایت به آنکه اشتیاق ایرانیان باعث شده تا جداول چاپ ایران به ایالات متحده راه پیدا کند ، در مقایسه با این مجلات که در ایران چاپ شده اند جدول های ایرانشهر برتری ویژه ای دارند و آن عدم وابستگی پرسش ها و پاسخ های آن به موضوعات روز داخل ایران از جمله سریالهای تلویزیونی، شخصیت های رسانه ای داخلی و سینمای حکومتی است که عموما در ایالات متحده ناشناخته اند. به عنوان مثال برخی از این مجلات حتی تا 30 درصد از جداول خود را با محوریت یک هنرپیشه طراحی می کنند و در سوالات آن جدول به مواردی همچون: نام یکی از فیلم هایش، آخرین سریال او، همبازی اش در سریال ... و سوال هایی از این دست بر میخوریم که عملا جدول را برای مخاطب ساکن در ایالات متحده کاملا بی مصرف میکند

در هر شماره از مجله ایرانشهر یکی از موضوعات با ارزش برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا به عنوان موضوع اصلی ( روی جلد) انتخاب شده وعلاوه بر آنکه در خصوص آن موضوع گزارش ومصاحبه هایی تدارک دیده می شود از متن همان نوشته جدول ویژه ای تهیه می شود که علاوه بر بار سرگرم کننده میتواند نشانگر اهمیت موضوع از دید پدیدآورندگان و به طبع آن جامعه ایرانی ساکن آمریکا باشد

یکی دیگر از وجوه تفاوت های این نشریه با سایر جراید علی الخصوص مجلات جدول از ایران آمده در آمریکا داشتن جوایز متعدد و گوناگون برای اهدا به کسانی است که در مسابقه جدول هر شماره شرکت میکنند. این نکته نشانگر تعامل دوسویه مدیریت نشریه با مخاطبان آن است که ضمن احترام به خوانندگانش با هدایایی هرچند کوچک سعی بر آن دارد تا توجه و صرف وقت مخاطبان را به خود مورد احترام و قدردانی قرار دهد

در هر شماره مجله ایرانشهر دو صفحه به رویداد ها ایرانیان در ایالات متحده اختصاص یافته است. این دو صفحه بی شک از مهمترین و با ارزش ترین صفحات مجله ایرانشهر محسوب می شود چرا که به کلیه دوستان و خوانندگان خود  یادآوری می کند که در پیرامون انها و در هفته جاری یا هفته پیش رو چه مناسبت ها و رویدادهایی قرار دارد تا آنها نیز بتوانند از مناسبت های  مورد علاقه اشان با خبر بوده و در آنها مشارکت جویند.
ایرانشهر در هر شماره سعی بر آن دارد تا نکات و مطالب خواندنی و آموزنده ای را در اختیار مخاطبان قرار دهد تا آنجا که آنها با داشتن این مجله علاوه بر استفاده از جداول آن بتوانند با مطالعه مطالب و یا نکات جالب و خواندنی اشتیاق خود را به مطالعه هرچند کوتاه پاسخ دهند. دلیل و نحوه جاگیری و انتخاب مطالب در شماره های متنوع ایرانشهر نیز بر مبنی ترسیم الگوی مخاطبان طراحی شده و مطابق خواسته و نظر ایشان تغییر خواهد کرد. سعی ایرانشهر در این است تا برخی از نویسندگان و دانایان جامعه فارسی زبان را به همکاری فرا خوانده و مطالب مورد توجه و قابل قبول به خوانندگانش ارایه دهد
 ایرانشهر آگهی هم دارد. به این مفهوم که مخاطبش در کنار آنکه از سرگرمی و جدول بهره می برد و مشغول اوقات فراغت خود است نیازش به کسب اطلاعات از مشاغل و خدمات روزمره را نیز برطرف می سازد. او در حالی که برای حل یک جدول نزدیک  نیم ساعت وقت صرف میکند آگهی یک وکیل تصادفات ویا یک کایروپرکتر را هم همزمان به همین مدت در مقابل خود دارد. در حقیقیت در مقایسه با وقتی که به طور میانگین یک آگهی در مجله های معمولی از خواننده به خود صرف می کند کمتر از 15 ثانیه برای دیدن و کمتر از یک دقیقه در مواردی که خواننده مایل به خواندن اطلاعات آگهی است. می توانید مقایسه کنید که چه زمان با ارزش و غیر قابل قیمت گذاری در اختیار صاحبان تبلیغات است که خود را به خوانندگان مجله ایرانشهر نشان دهند
مجله جدول دور انداختنی نیست بسیاری آنرا به خاطر جدول هایش یا هفته ها نگه میدارند و یا به خاطر راهنمای حل جدول آن که به نوعی یک لغت نامه فارسی به فارسی محسوب می شود آرشیو میکنند که این نکته نیر در بقای عمر مفید این مجله موثر بوده و نشانگر اهمیت کاربردی این نشریه در مقایسه با جراید صرفا خبری است که عمر مفیدشان در غالب موارد به عمر خبر درج شده در آن محدود می شود